Company Info

1 to 50 Employees

kaufman-group

אנחנו מחפשים עורך תוכן שיהיה אחראי על כתיבה, הזנה ועריכת תכנים לאתרים ולנכסים הדיגיטליים האחרים של הקבוצה.

אם אתם מאלו שאוהבים את השפה הכתובה עם יכולת והבנה במיקרו קופי ובכתיבת תוכן שיווקי.

Send CV


Full name:

Email:

Mobile:

Subject:

CV:

תנאי האתר
Posted: April 24, 2019

Similar Jobs