תנאי שימוש

תקנון האתר

אתר http://www.digitaljobs.co.il  משמש כלוח פרסומי עבור משרות בתחום דיגיטל .

שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

שימוש באתר

האתר, יאפשר חיפוש משרות למחפשי עבודה בתחום הדיגיטל ולשימושם ושל מחפשי עובדים ולמטרה זו בלבד.
השימוש באתר בכלל ובמערכת מחפשי העבודה וכרטיס המשתמש בפרט נועדו אך ורק למטרות משלוח קורות חיים של מחפשי עבודה במענה למודעות ספציפיות.

השימוש באתר אינו נועד להעלאת תוכן פרסומי ו/או העברת מסרים כלשהם אל מפרסמי המודעות באתר במסווה של מידע אישי של מחפש עבודה.
מחפשי משרות יכולים להגיש קורות דרך ממשק האתר . האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות למועמדים עם משרות נוספות שיעלו תחת קריטריונים מקצועיים.
מחפש העבודה או מעסיק מתחייב שלא להשתמש באתר למטרות אחרות מלבד חיפוש עבודה או חיפוש עובדים ומתחייב שלא לפרסם באתר תכנים אשר עלולים לפוגע ו/או להפר זכויות קנייניות של אחרים,

שלא לפרסם תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, לא לפרסם תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר, לא לפרסם תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיות

האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים באתר, וכן למחוק תכנים כאלו בכל עת ובמידת הצורך אף למחוק את התוכן לפי שיקול דעת בעלי האתר.
מחפש העבודה מתחייב להשתמש במערכת לשליחת קורות החיים המהווה חלק מהאתר אך ורק לצורך שליחת קורות חיים,

ולא לכל מטרה אחרת – הפרה של תנאי זה תחייב את מחפש העבודה בתשלום מיידי של 2000 ₪ מבלי שהאתר יצטרך להוכיח נזקים והפסדים.
לאתר תעמוד זכות לנקוט בכל הליך משפטי, לרבות דרישה לסעדים זמניים, כנגד מחפש עבודה אשר הפר מי מסעיפי תקנון זה.
האתר שומר לעצמו מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, כולל תוכנו
מותר לפרסום הצעות עבודה בישראל ע”פ חוק
אסור לפרסום הצעות מסחריות, מכל סוג,הצעות ללימודים ו/או קורסים ,הצעות עבודה לצעירים בחו”ל, הצעות עבודה בשיטת פירמידה